Módszer

Állatasszisztált segítő tevékenység (AAI)
Az állatasszisztált terápiát, mint módszert B. Levinson, amerikai pszichológus dolgozta ki az 1960-as években, először érzelmileg zavart, illetve árva gyerekek gyógyítására.

Miért jó a kutya terápiás foglalkozásokhoz?
A kutyának jó az alkalmazkodó képessége, szoros ember-kutya kapcsolat alakítható ki, könnyen taníthatóak, szocializálhatók  és igényük van a foglalkozásra.

AAI típusai:

1AAA (animal assisted activity):  Állat-asszisztált aktivitás, melynek lényege a foglakozásokon résztvevő személyek életminőségének növelése, melynek során általános célokat jelölnek ki. A látogató program általában spontán módon alakul.
 A kutya selymes szőrének simogatása, önzetlen szeretete, a rendszeresen járó állatok mind sokat jelentenek a gyerekeknek, idős embereknek egyaránt.

2.  AAT (animal assisted therapy):
Állat-asszisztált terápia, mely során már kitűzött célok szerint szervezik a foglalkozásokat és a fejlődést nyomon követik. Konkrét terápia a rehabilitáció és a fejlesztés érdekében.  Meghatározott a fejlesztendő terület. Itt a kutya, mint motivációs társ van jelen.A fő hangsúly a kutya munkáján van. A kutya kellő képzettséggel és rutinnal képes arra, hogy bizonyos szituációkat a felvezető segítsége nélkül is megoldjon.

Feladatok: A megelőzés (prevenció), a gyógyítás (korrekció), a képességfejlesztés, a nevelés, valamint az életminőség javítása. Fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése, kompenzációja.
Pszichés funkciók / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, gondolkodás/ fejlesztése.
Motoros funkciók fejlesztése: nagy mozgások, finommozgások koordinációja, helytelen mozgások korrekciója, adekvát mozgások kialakítása, tartási hibák csökkentése, egyensúlyérzék, ütem- ritmusérzék fejlesztése.
Az érzelmi-, akarati élet, a viselkedés, a magatartás, a cselekvés pozitív irányú befolyásolása.  Önállóságra való nevelés.  A célcsoport életkorának megfelelő fegyelem, kitartás, céltudatosság, felelősségérzet, a kötelességtudat kialakítása.
Orvosi beavatkozásoknál, hosszadalmas kórházi kezelések során (pl. daganatos betegeknél), a kutyás terápia bizonyítottan csökkenteni tudja a betegnek a betegségével kapcsolatos félelmeit és fájdalmait, az életminőséget javítja.  Bírósági , rendőrségi kihallgatásoknál ( pl. bántalmazott gyermek tanú vallomása)  a terápiás kutya hatását kihasználva oldható a vallomás alatt, a történtek felidézésével járó stressz.

3. AAE (animal assisted education):
Az állat asszisztált oktatásban is túlnyomórészt kutyát alkalmaznak motivációs társként. A kutyát a legkönnyebb megtanítani különböző feladatokra, így mind az óvodai-, mind az iskolai órákba bevonható a négylábú, s ezzel nem csak élményszerűen sajátíthatják el a gyerekek az ismereteket, de mód nyílik a környezetvédelemre, állatvédelemre, felelős állattartásra nevelésre is.
A kutya jelenléte közösségformáló hatású,  erősíti az egymás iránti toleranciát ill. fejleszti, erősíti az integrációt. 

Bővebben…